האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10913 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים

10913 חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס חשבונאות ניהולית ותמחיר1 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם עדן, פרופ' בעז רונן, פרופ' ניצה גרי, ד"ר ישי מעוז, רו"ח אורלי ענווה

יועצים: פרופ' עמיהוד דותן, ד"ר אריה ברן, ד"ר צבי ליבר

הקורס מתמקד בשילוב מערכות החשבונאות הניהולית עם גישות ניהול חדשניות, במטרה להשביח את ערך הארגון.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

יחידה 1

מבוא – אובדן הרלוונטיות של התמחיר המסורתי

יחידה 2

גישות ניהול חדשניות, תמחיר וקבלת החלטות, תורת המלאי

יחידה 3

מדדי ביצוע וניהול לפי אילוצים, תכנון לינארי, תכנון דינמי ותכנון בשלמים

יחידה 4

תמחיר מבוסס פעילויות וניהול מבוסס פעילויות

יחידה 5

היקפי פעילות, עלויות ורווחים

יחידה 6

בקרה תפעולית וניתוח סטיות

יחידה 7

עקום למידה

יחידה 8

קבלת החלטות וערך המידע

יחידה 9

תמחיר ככלי לתכנון ובקרה

יחידה 10

מתודולוגיית שלושת השלבים לקבלת החלטות גלובלית

יחידה 11

מרכזי רווח ומחירי העברה

יחידה 12

השבחת חברות

יחידה 13

ניתוח אירוע מסכם


1 או אחד מבין הקורסים מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018, או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים.

2 מסמסטר ב2020 הקורס אינו נלמד עוד.