האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10915 ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים

10915 ילדות בימי הביניים: ילדים יהודים וילדים נוצרים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של ימי הביניים או בהיסטוריה של עם ישראל בימי הביניים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד״ר אורית הירט רמון; ד"ר טלי ברנר, עריכה; טובה צורף, ד"ר איה אלישב-ברסקי

אחראיות אקדמיות: פרופ' שולמית שחר, פרופ' אלישבע באומגרטן

הקורס בוחן את היחס לילדים ולילדוּת באירופה הנוצרית בימי הביניים (‏במאות ה-15-11‎)‏, כפרק בהיסטוריה התרבותית והדתית של התקופה וכאשנב אל חיי החברה בכללותה. הקורס בוחן את האופן בו היחס לילדים ולילדות משקף את ערכי החברה ומתמקד בהשוואה בין מציאות החיים של ילדים והוריהם בחברה הנוצרית לבין זו של החברה היהודית באשכנז. הדיון בקורס מדגיש את המכנה המשותף ואת ההבדלים ביחסן של שתי החברות אל ילדים ואל תקופת הילדוּת, ומציע זווית ייחודית להבנת הדומה והשונה בחוויה הדתית והחברתית של שתי הקבוצות וביחסי הגומלין ביניהן. בנוסף עוסק הקורס בהיבטים מגדריים ואנתרופולוגיים של חברת ימי הביניים הבאים לידי ביטוי בילדוּת.

הקורס פותח בדיון היסטוריוגרפי אודות מעמדה של הילדוּת כתקופה מובחנת בחיי האדם, ובהמשך עוסק בהיריון, לידה, טיפול בתינוקות, טקסי מעבר, תרבות ילדים, מוות ושכול, וכן במקומם של ילדים בפולמוס הבין-דתי. חומר הלימוד כולל מגוון רחב של מקורות ראשוניים יהודיים ונוצריים מימי הביניים, וכן ספרות מחקר חלוצית ומעודכנת.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר ילדוּת בימי הביניים מאת ש' שחר (‏דביר, תש"ן‎)‏, על הספר אמהות וילדים: חיי משפחה באשכנז בימי הביניים מאת א' באומגרטן (‏מרכז זלמן שזר, תשס"ה‎)‏, על מקראת מאמרים וכן על מדריך למידה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.