האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10917 כלכלה ציבורית

10917 כלכלה ציבורית‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים תורת המחירים א, תורת המחירים ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: מקרו כלכלה א, מקרו כלכלה ב, חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, מושגי יסוד באקונומטריקה.

פיתוח הקורס: ד"ר מרדכי א' שורץ (‏כתיבה‎)‏

יועצים: פרופ' איתן ששינסקי, פרופ' שמואל ניצן, פרופ' נאוה כהנא, ד"ר מישל סטרבצ'ינסקי, ד"ר אסטבן קלור, ד"ר רפאל פרנק, ד"ר אביחי שניר, ד"ר יוסף טובול.

הקורס דן בתפקידיה הכלכליים של הממשלה בתחומים שבהם התערבותה רצויה ובמקרים שבהם היא מזיקה, מזווית מיקרו-כלכלית. נדון בכלכלת הרווחה, נגדיר את מושג היעילות וננתח את הקשר שלו למושגים כגון צדק, הגינות ושוויוניות. נבחן את הבעייתיות הקשורה לאגרגאציה של העדפות, בחירה חברתית והתערבות הממשלה, ונבחן את תפקיד הממשלה בנסיבות של קיום השפעות חיצוניות וקיומם של מוצרים ציבוריים ומונופולים, כלכלת מסים וכלכלה פוליטית.

חומר הלימוד

כלכלת הרווחה: שיווי משקל כללי (‏מודל ארו-דברה‎)‏. תיבת אדג'וורת', עקומת התמורה, משפט ארו-דברה, משפטי הרווחה.

תועלת חברתית: אקסיומטיזציה של תועלת חברתית, יעילות, שוויוניות, צדק, קנאה. אסכולות נורמטיביות להערכת תועלת חברתית וצדק חלוקתי: תועלתנות ושוויוניות. הבעייתיות במושג תועלת חברתית, בחירה והעדפה חברתית. אקסיומטיזציה של העדפה חברתית, משפט מאי, משפט אי-האפשרות של ארו, חלוקה מחדש של הכנסות ללא התערבות ממשלתית.

כשלי שוק (‏‏א‎‎)‏‏: ניתוח עלות תועלת: התערבות הממשלה בשווקים ראשיים ומשניים, ניתוח עלות תועלת על-פני זמן, ניתוח עלות תועלת בתנאי אי-וודאות. שיטות ישירות ועקיפות לאמידת עלויות ותועלות.

כשלי שוק (‏ב‎)‏: העודף החברתי הנקי, שווקים לא תחרותיים, נטל עודף של מונופול, תחרות לרכישת כוח מונופוליסטי, הימורים ותחרויות, חדשנות טכנולוגית, מודלים לא שיתופיים, מדיניות ציבורית בשווקים לא תחרותיים, מודלים שיתופיים, כשלי שוק כתוצאה ממידע א-סימטרי, ברירת נגד וסיכון מוסרי. מדדי ריכוזיות וכוח שוק.

מימון ציבורי: מושגי יסוד בכלכלת מסים, מערכת מסים אופטימלית, כלל רמזי, מיסוי הכנסה אופטימלי, מיסוי פרוגרסיבי, מס רווחי הון, בחירת תיק נכסים אופטימלי, תחולת מס במשק סטטי ובמשק דינמי, רפורמות מס.

כלכלה פוליטית: שלטון החוק ואנרכיה, שיווי משקל פוליטי, משפט הבוחר החציוני, נטל העודף, ביורוקרטיה, שחיתות, שלטון דה-יורה ושלטון דה-פקטו. משחקים דינמיים.

חלוקה מחדש של הכנסות ללא התערבות הממשלה: משחק הדיקטטור, משחק האולטימטום, משחק מוצר ציבורי ליניארי, אלטרואיזם טהור ולא טהור, גיוסי כספים לצדקה, מתן תרומות בזמן ובכסף.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.