האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10918 אדם, חברה וכלכלה במזרח התיכון בזמננו

10918 אדם, חברה וכלכלה במזרח התיכון בזמננו‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון


1