האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת

10922 חשבונאות פיננסית מתקדמת‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים דוחות כספיים מאוחדים, חשבונאות פיננסית א, חשבונאות פיננסית ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: רו"ח שלומי שוב, רו"ח שי אברמוביץ

הקורס נועד להקנות ולהעמיק את הידע של כללי החשבונאות המקובלים והדיווח החשבונאי.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר חשבונאות פיננסית חדשה – IFRS 2020 מאת שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי ועל מדריך למידה מקוון.

נושאי הלימוד


1 אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.