האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10924 שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי

10924 שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מן הקורסים בעיות בפילוסופיה של המוסר, מבוא למחשבה מדינית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אלעזר וינריב (‏כתיבה‎)‏, משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

ייעוץ: פרופ' אלון הראל

העובדות ידועות – הפער בין עשירים ועניים בישראל ובעולם הולך ומעמיק. נושא השוויון נמצא במוקד השיח הציבורי, ונדון גם מבחינה פילוסופית. השאלה המרכזית מן ההיבט הפילוסופי היא אם שוויון כלכלי הוא ערך ראוי. בקורס זה נלמד להכיר את הבעיות, נעסוק בקריאה ביקורתית בספרות הפילוסופית הענפה בתחום זה, וננסה להבין, לבנות ולהפריך טיעונים בעד ונגד שוויון. הקורס מנסה גם להצביע על המשמעות המוחשית והמעשית של העקרונות והטיעונים המופשטים.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על הספר על שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי מאת א' וינריב (‏אוניברסיטת חיפה ופרדס, 2007‎)‏, מקראה ומדריך למידה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. תנאי להגשת עבודה סמינריונית בקורס זה הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה. לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות