האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10925 הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות

10925 הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד משלושת הקורסים צמיחת המדינות החדשות באפריקה, מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר רות ג'יניאו (‏כתיבה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' בנימין נויברגר

יועצים: פרופ' נעמי חזן, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' גליה צבר, ד"ר אלה קרן, ד"ר דניס שרביט

הקולוניאליזם והאימפריאליזם קשורים לשני גלים של התפשטות אירופית. הגל הראשון, עיקרו במסעות הגילויים הראשונים ביבשת אמריקה החל משלהי המאה ה-15 ובאיתור דרכי מסחר למזרח הרחוק. הגל השני קשור למרוץ הכיבושים האירופיים באסיה ובאפריקה לקראת סוף המאה ה-19, ושבו היו מעורבות בריטניה, צרפת, ספרד, פורטוגל, הולנד, בלגיה, גרמניה ואיטליה.

מטרת קורס היא לבחון את הקולוניאליזם כתופעה היסטורית, פוליטית, חברתית ותרבותית, תוך התמקדות בתקופה של סוף המאה ה-19 והמחצית הראשונה של המאה ה-20 ובהשתלטות האירופית (‏בעיקר של בריטניה וצרפת‎)‏ על חלקים נרחבים מאסיה וכמעט על כל אפריקה. למרות התמקדות זו, הקורס עוסק בקולוניאליזם כתופעה היסטורית רחבה המעצבת את עולמנו גם כיום, ומתייחס גם לפעילות של מעצמות קולוניאליות נוספות.

נושאי הלימוד

שער ראשון

שער שני

שער שלישי


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.