האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני

10927 זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לימודי תרבות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, בהן לפחות 12 נקודות זכות בתחום הקולנוע, ובכללן הקורס להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע וקורס נוסף בקולנוע, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: תולדות הקולנוע א: 1939-1895, תולדות הקולנוע ב: 1980-1940, מבוא לתאוריות קולנועיות.

פיתוח הקורס: פרופ' תומס אלזסר, פרופ' נורית גרץ, ד"ר בועז חגין

יועצים: פרופ' נורית גרץ, ד"ר סנדרה מאירי, ד"ר יעל מונק, ד"ר רעיה מורג, ד"ר יוסף רז

הקורס מבוסס על סדרת הרצאות של פרופ' תומס אלזסר, שבהן נערכת היכרות עם מחקרים על טראומה, זיכרון ופנטזיה, הן של האדם הבודד הן של הקולקטיב, ודיון באופן שבו אפשר להשתמש בהם ככלי בחקר התרבות. הקורס מדגים גישות אלה על סרטים נבחרים מתוך הקולנוע האמריקני העכשווי. במהלך הקורס תוצגנה שלוש "טראומות גרעין" מרכזיות וייחודיות לתרבות האמריקנית. בנוסף, ייבחנו הייצוגים הקולנועיים של טראומה והקשר שלהם לחברה האמריקנית העכשווית ולשינויים הכלכליים והחברתיים המתחוללים בה.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על הספר זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני מאת בועז חגין, ועל מקראת מאמרים, הרצאות מוקלטות וצפייה בתשעה סרטים באורך מלא (‏בהשאלה‎)‏.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.