האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10928 מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני

10928 מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / תיאטרון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי החברה והרוח, ובכללם אחד מבין הקורסים החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון, תאטרון בחברה, קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו, מבוא ללימודי מגדר.

פיתוח הקורס: ד"ר שרון אהרונסון-להבי (‏כתיבה‎)‏, פרופ' דן אוריין (‏אחראי אקדמי‎)‏

יועצת: ד"ר תמי עמיאל האוזר

הקורס עוסק בגישות תאורטיות לייצוג נשים ונשיות על הבימה וביצירות מרכזיות של התאטרון הפמיניסטי במאה ה-20 וכיום, תוך הצגת ארבעה סגנונות ומודלים תאורטיים עיקריים: (‏א‎)‏ היתרונות והחסרונות של הסגנון הריאליסטי בתאטרון מנקודת מבט פמיניסטית; (‏ב‎)‏ התאטרון האֶפּי/ברכטיאני והתאטרון הפמיניסטי; (‏ג‎)‏ התאטרון הפמיניסטי ומושג "הכתיבה הנשית"; (‏ד‎)‏ אמנות המופע הפמיניסטית.

מושגי היסוד והנושאים שבהם נעסוק: מגדר כהבניה וכתופעה תרבותית, אלימות נגד נשים, ייצוג הגוף הנשי על הבימה, נקודת המבט של הצופים, האם קיימת שפה בימתית "נשית" ועוד. הקורס כולל קריאת יצירות דרמטיות ויצירות אמנות המופע מתחילת המאה ה-20 ועד היום, וקריאת כתבים תאורטיים של הוגות בתחום התאטרון הפמיניסטי על אודות ייצוג נשים בתאטרון וכינונה של שפת תאטרון נשית.

נושאי הלימוד

ריאליזם ותאטרון פמיניסטי

תאטרון אפי ותאטרון פמיניסטי (‏על פי אלין דאימונד‎)‏

תאטרון פמיניסטי ו"כתיבה נשית" (‏על פי הלן סיקסו‎)‏

אמנות מופע ומופע פמיניסטי

לימוד הקורס מבוסס על ספר הקורס, על חוברת מאמרים ועל המחזות.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.