האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10930 העבדות בעת העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-הרומי

10930 העבדות בעת העתיקה בישראל, בנצרות הקדומה ובעולם היווני-הרומי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת העתיקה או בהיסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' דוד רוקח (‏כתיבה‎)‏, ד"ר רז מוסטיגמן (‏מדריך למידה‎)‏; חדוה ארליך, חיה וטנשטיין (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' גבריאל הרמן, פרופ' זאב רובינזון, ד"ר עודד עיר-שי, ד"ר רחל צלניק-אברמוביץ

הקורס עוסק בתופעת העבדות בעת העתיקה, בעת שהייתה מרכיב מרכזי ומושרש בחיי היומיום של עמים רבים והשפיעה על החברה, הכלכלה וחיי הרוח.

במסגרת הקורס יפתחו הסטודנטים יכולת קריאה ביקורתית של מקורות היסטוריים וניתוחם, מיומנות קריאה בספרות מחקרית, גישה ביקורתית, חשיבה עצמאית ויכולת להסביר עמדות במסגרת הבעיות הנדונות.

נושאי הלימוד

הסטודנטים ילמדו מבחר מקורות ומאמרים בעזרת מדריך הלמידה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.