האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10931 המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות

10931 המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / קולנוע

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לימודי תרבות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / מוסיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ:2 הקורסים להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע, יסודות שפת האמנות החזותית,3 החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון, מבוא לאסתטיקה.

כתיבה ופיתוח הקורס: ד"ר חנה הרציג

כותבים: פרופ' אפרת ביברמן, ד"ר מיכל בן-חורין, לליב מלמד

אחראי אקדמי: פרופ' מנחם ברינקר

יועצים: פרופ' נורית גרץ, פרופ' גבריאל צורן, ד"ר אפרת ביברמן, פרופ' שמעון לוי, פרופ' עודד זהבי

קורס אינטרדיסציפלינרי הקושר בין כל תחומי האמנות הנלמדים במחלקה לספרות, לשון ואמנויות. הקורס מקנה ידע בתחום כל אחת מהאמנויות ומאיר אותן זו ביחס לזו על ידי השוואות והדגמות. הקורס נועד בעיקר לתלמידים המתמקדים בלימודי האמנויות השונות ובלימודי תרבות.

חומר הלימוד

ספר הקורס, המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות, עוסק בסוגיות עקרוניות הקשורות ללשון האמנויות בתחומי הספרות, הקולנוע, האמנות הפלסטית, התאטרון, המוסיקה והצילום. סוגיית המדיום באמנויות נידונה כנקודת מפגש בין שאלות אסתטיות, תרבותיות, חברתיות ופוליטיות, ובין הגות קלאסית, להגות מודרנית ופוסט-מודרנית. לספר הקורס נלווית אסופה הכוללת את עיקר המאמרים הנידונים בספר.

שערי הספר

בין פרקי הספר: השוואה בין ספרות לציור על פי "לאוקון" ללסינג; השוואה בין ספרות לקולנוע; הנרטיב בציור; המימטי והקונוונציונלי במופע התאטרוני באוריינטציה סמיוטית; רגש, משמעות וערך במוסיקה; עמדת הצפייה בקולנוע; ממודרניזם לפוסט-מודרניזם באמנות הפלסטית; שפות האמנות העכשווית ואמנויות המולטי-מדיה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. הבוחרים בקורס זה במסגרת התכנית לתואר בהדגשת מוסיקה חייבים לכלול בעבודה הסמינריונית היבט מוסיקלי מובהק.

2 אפשר לבחור בקורסי פתיחה נוספים, אך אין לצבור יותר מ-36 נ"ז בקורסים ברמת פתיחה.

3 בעבר נקרא הקורס תולדות האמנות: מבוא כללי.