האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10932 יהודים חילונים: היסטוריה, תרבות, זהות

10932 יהודים חילונים: היסטוריה, תרבות, זהות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס במדעי היהדות או בהיסטוריה של העת החדשה או בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: אחד מהקורסים יהודים בעידן של תמורות, פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח אירופה.

פיתוח הקורס: פרופ' אבריאל בר-לבב, פרופ' רון מרגולין, פרופ' שמואל פיינר (‏אחראים אקדמיים וכתיבה‎)‏, ד"ר שי פרוגל, ד"ר דניס שרביט, ד"ר גדעון כץ, ד"ר מיכל ארבל, זאב סוקר, נסים ליאון (‏כתיבה‎)‏; משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מנחם ברינקר, פרופ' זאב גריס, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' אמיר הורוביץ, פרופ' תמר הרמן, פרופ' מוטי זלקין, פרופ' אלחנן יקירה, פרופ' אורן סופר, פרופ' חיים סעדון, פרופ' בת ציון עראקי-קלורמן, פרופ' משה פלאי, ד"ר תמר אילת יגורי, ד"ר גדעון כץ, ד"ר עדיה מנדלסון-מעוז, ד"ר יונית עפרון

הקורס בוחן את השורשים ההיסטוריים והפילוסופיים של התרבות החילונית המודרנית של היהודים ואת המהלך המורכב של עיצוב הזהויות היהודיות המודרניות בעת החדשה. הקורס דן בתולדות החילון, בהגות חילונית כללית ויהודית, בפולמוסי תרבות ובהשתקפות החילון בספרות העברית החדשה, ומציג בפני הסטודנטים את תהליכי החילון ואת האופנים שבהם התמודדו היהודים עם המודרניות, מן הבחינות ההיסטורית, התרבותית והרוחנית.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

בעבר נקרא הקורס תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה.