האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10933 היסטוריה כלכלית

10933 היסטוריה כלכלית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מקרו כלכלה א, מקרו כלכלה ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' יואל מוקיר (‏אחראי אקדמי‎)‏, אמירה עופר, ד"ר דרור גולדברג (‏מדריך למידה‎)‏; רות רמות (‏עריכה‎)‏

יועצים: ד"ר דרור גולדברג, ד"ר קרין ון דר בק

הקורס סוקר את ההיסטוריה הכלכלית של העולם, עם דגש על אירופה, במאות השנים האחרונות. המטרה העיקרית של הקורס היא להסביר את הצמיחה הכלכלית חסרת התקדים של העולם המערבי מאז המהפכה התעשייתית בבריטניה לפני 250 שנה. צמיחה זו היא שהביאה לפערי העושר האדירים הקיימים כיום בין העולם המערבי לבין רובו של שאר העולם. הקורס מציע מגוון הסברים לתחילתה של הצמיחה המודרנית, התנאים לקיומה, ויכולת ההתמדה שלה.

נקודת המוצא של הקורס היא שתופעות מרתקות אלה לא ניתן להסביר על ידי שימוש במודלים כלכליים צרים שעיקרם פונקציית הייצור, אלא שיש הכרח לקחת בחשבון גורמים רחבים יותר – פוליטיים, מוסדיים, תרבותיים, דתיים, טכנולוגיים, וגיאוגרפיים. הקורס מדגיש נקודת מבט השוואתית שמנסה להסביר מדוע תרבויות אחרות (‏כמו סין‎)‏, שגם להן היה פוטנציאל לצמיחה כזו, לא הצליחו לממש אותו עד לאחרונה.

הקורס בוחן גם את ההיבטים הכלכליים של האירועים הגדולים של מאה השנים האחרונות, כמו השפל הגדול ועלייתו ונפילתו של הקומוניזם.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספרם של אמירה עופר ויואל מוקיר כלכלה במבחן הזמן: סוגיות בהיסטוריה כלכלית (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2017‎)‏. לספר מצורפת מקראת מאמרים הכוללת פרקים נבחרים באנגלית ומשולב בה מדריך למידה.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.