האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10937 מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של ממלכות ישראל ויהודה

10937 מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של ממלכות ישראל ויהודה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מקרא

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי ארץ-ישראל

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת העתיקה, או בהיסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר סינתיה אדנבורג, ד"ר חיה כץ (‏כתיבה‎)‏; פרופ' נדב נאמן (‏אחראי אקדמי‎)‏; נילי וייס (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' שמואל אחיטוב, פרופ' אד גרינשטיין, פרופ' עודד ליפשיץ, פרופ' ישראל פינקלשטיין

מטרות הקורס

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.