האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10938 על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה

10938 על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר רוני באר-מרקס (‏ריכוז הפיתוח‎)‏; פרופ' אברהם נוברשטרן, פרופ' יונתן פרנקל, פרופ' אלי לדרהנדלר, פרופ' עמנואל אטקס, פרופ' מרדכי זלקין (‏כתיבה‎)‏; ד"ר גולדה אחיעזר, ד"ר חגית כהן, ד"ר רוני באר-מרקס (‏מדריך למידה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' ישראל ברטל

במחצית השנייה של המאה ה-19 עברה החברה היהודית ברוסיה תהליכי מודרניזציה ובעקבותיהם התחוללו בקרבה שינויים מפליגים. במרכזו של הקורס נבחנים שינויים אלה ונדונות האפשרויות החדשות שניצבו בפניה. כמוטיב מרכזי נדונים הקונפליקטים והמתחים שהיו פועל יוצא של תהליכים אלה.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

מבוא

יחידה 1

ההשכלה היהודית במזרח אירופה

יחידה 2

מחברה מסורתית לאורתודוקסיה

יחידה 3

החסידות במאה ה-19: מוסדות חדשים וצמיחת מנהיגות חדשה

יחידה 4

הספרות והחיים – צמיחתה של הספרות העברית החדשה

יחידה 5

הספרות והחיים – צמיחתה של ספרות היידיש החדשה

יחידה 6

צמיחתה של עיתונות בעברית וביידיש

יחידה 7

האינטליגנציה היהודית רוסית

יחידה 8

רדיקליזם חברתי – "הסוציאליזם היהודי" ותנועות הפועלים במזרח אירופה

יחידה 9

רדיקליזם לאומי – צמיחתה של התנועה הלאומית היהודית

יחידה 10

ההגירה למערב ולעולם החדש – שלוחותיה של יהדות מזרח אירופה


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.