האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10939 הקולנוע הישראלי במפנה האלף

10939 הקולנוע הישראלי במפנה האלף‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

פיתוח הקורס: ד"ר יעל מונק (‏כתיבה‎)‏

יועצים: פרופ' נורית גרץ, פרופ' תמר הרמן, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' ג'אד נאמן, ד"ר מירי טלמון

הקורס עוסק בקולנוע העלילתי הישראלי בעשור האחרון של המאה ה-20. היה זה עשור טעון, שראשיתו בשלהי האינתיפדה הראשונה וסופו עם פרוץ האינתיפדה השנייה (‏"אינתיפדת אל-אקצה"‎)‏. דווקא בעשור כה עמוס באירועים פוליטיים בחר הקולנוע הישראלי להתנתק מהסוגיות הפוליטיות הבוערות ולשקע עצמו בסוגיות של זהות ומקום. הקורס מציע עיון ביקורתי בסרטי העלילה הבולטים של אותה תקופה.

הקורס מבוסס על הספר גולים בגבולם – הקולנוע הישראלי במפנה האלף מאת יעל מונק (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2011‎)‏, ועל מקראת מאמרים.

הסרטים הנידונים בקורס


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.