האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10942 פילוסופיה של מדעי הקוגניציה

10942 פילוסופיה של מדעי הקוגניציה‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדעי הקוגניציה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / פילוסופיה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס פילוסופיה של הנפש בתקופתנו, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אמיר הורוביץ

הקורס עוסק בסוגיות הפילוסופיות החשובות על אודות מדעי הקוגניציה:

הקורס מבוסס בעיקרו על הספר:

Robert J. Stainton, Ed. Contemporary Debates in Cognitive Science (‏Blackwell, 2006‎)‏.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. תנאי להגשת עבודה סמינריונית בקורס זה הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה. לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות.