האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10945 מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה

10945 מסעי הצלב: היסטוריה והיסטוריוגרפיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי ארץ-ישראל

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של ימי הביניים או בהיסטוריה של עם ישראל בימי הביניים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר איריס שגריר (‏‏כתיבה‎‎)‏‏

יועצים: פרופ' רוני אלנבלום, פרופ' אדריאן בועז, פרופ' חיים היימס, פרופ' איוון פרידמן, פרופ' יוסי ציגלר, פרופ' ב"ז קדר, ד"ר יהודית ברונשטיין

מסעי הצלב והתנועה הצלבנית הם פרק מרכזי אשר לו השפעות מרחיקות לכת בתולדות אירופה המערבית ויחסיה עם העולם היהודי ועם העולם המוסלמי. הקורס מציג בפני הלומדים גישות שונות, ולעתים מנוגדות, לחקירתה ולהבנתה של התנועה הצלבנית, ומציע דיון שיקשר בין התנועה הצלבנית לבין מרכיבים בולטים של ההוויה המדייבאלית, כגון הדתיוּת הנוצרית, תפיסת המלחמה, האבירות, הנזירות, יחסים בין-דתיים, מקומם של האפיפיורות והשלטון החילוני, הצליינות ותפיסת ארץ-ישראל. מטרה מרכזית של הקורס היא להפגיש את הלומדים עם נקודות המבט השונות ואופני הבניית השיח ההיסטורי אודות מסעי הצלב בימי הביניים ובעת החדשה, תוך בחינת היחס לתנועה כמבטא ערכים, אמונות ונורמות שהיוו חלק מן המנטליות האירופית בעבר ובהווה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.