האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10946 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת

10946 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא ללימודי תקשורת,2 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' ענת פירסט, ד"ר פול פרוש, ד"ר דוד לוין

יועצים: פרופ' תמר ליבס, פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר יריב צפתי, ד"ר תמיר שפר

במסגרת הקורס אנו מבקשים לבחון את מערכת היחסים שבין התפיסה הדמוקרטית לבין התקשורת והמדיה בעזרת מבט כפול: פעם בעזרת משתנים הלקוחים מהגדרת הדמוקרטיה ופעם בעזרת אותם משתנים שמסבירים את התהליך התקשורתי. הצגה כזו אינה מחייבת הכרעה בין הגישות השונות ומציעה נקודות מבט מגוונות.

קורס זה מפגיש את הסטודנטים עם מורכבותן של ההגדרות לגבי דמוקרטיה בכלל ובהקשר הישראלי בפרט. כמו כן יידונו התפקידים השונים והסותרים שהתקשורת אמורה למלא בחברות דמוקרטיות, ובנקודות ההשקה שבין מוסד התקשורת ומוסדות אחרים בחברות דמוקרטיות: המרחב הציבורי, דמוקרטיה ועיתונות ויחסי כלכלה-תקשורת-דמוקרטיה בעידן של בעלות תאגידית על אמצעי התקשורת. היחידה האחרונה בקורס תעסוק במעמדם של יחסי תקשורת-דמוקרטיה בעולם הגלובלי.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.