האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10947 מגדר ומיניות בתרבות חז"ל

10947 מגדר ומיניות בתרבות חז"ל‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס אחד בתרבות חז"ל או בהיסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה. וכן עמידה בדרישות האנגלית ובהדרכה ביבליוגרפית בספרייה.

תנאי קבלה לתעודה בלימודי מגדר: קבלה לתכנית ואישור של מרכז/ת ההוראה בקורס ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

פיתוח הקורס: ד"ר אופיר מינץ-מנור (‏כתיבה‎)‏, איה ברסקי-אלישב (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אבריאל בר-לבב, פרופ' גלית חזן-רוקם, פרופ' ישי רוזן-צבי, ד"ר רבקה ניר

המיניות באה לעולם עם בני האדם הראשונים, ויחד איתה נולדו גם הגדרות חברתיות-תרבותיות היוצרות הבדלים בין גברים לנשים. הקורס מתמקד בתרבות חז"ל ובאופנים בהם התייחסו החכמים לשאלות הנוגעות למגדר ומיניות. הקורס בוחן לעומקם את המנגנונים החברתיים, התרבותיים והטקסטואליים שבעזרתם ביקשה האליטה הגברית-למדנית לבסס את ההגמוניה שלה בתחומים הללו. הדיונים בקורס מתבססים על קריאה צמודה בטקסטים מכל רבדי ספרות חז"ל, במחקרים המנתחים את הטקסטים הללו ממגוון זויות ראייה ובתיאוריות מתחומי לימודי המגדר ולימודי התרבות.

חומר הלימוד

מקראת מאמרים וספר הקורס, מגדר ומיניות בתרבות חז"ל, ובו שמונה פרקים:


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.