האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10947 מגדר ומיניות בתרבות חז"ל

10947 מגדר ומיניות בתרבות חז"ל‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס אחד בתרבות חז"ל, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא ללימודי מגדר, תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו.

פיתוח הקורס: ד"ר אופיר מינץ-מנור (‏כתיבה‎)‏, איה ברסקי-אלישב (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אבריאל בר-לבב, פרופ' גלית חזן-רוקם, פרופ' ישי רוזן-צבי, ד"ר רבקה ניר

המיניות באה לעולם עם בני האדם הראשונים, ויחד איתה נולדו גם הגדרות חברתיות-תרבותיות היוצרות הבדלים בין גברים לנשים. הקורס מתמקד בתרבות חז"ל ובאופנים בהם התייחסו החכמים לשאלות הנוגעות למגדר ומיניות. הקורס בוחן לעומקם את המנגנונים החברתיים, התרבותיים והטקסטואליים שבעזרתם ביקשה האליטה הגברית-למדנית לבסס את ההגמוניה שלה בתחומים הללו. הדיונים בקורס מתבססים על קריאה צמודה בטקסטים מכל רבדי ספרות חז"ל, במחקרים המנתחים את הטקסטים הללו ממגוון זויות ראייה ובתיאוריות מתחומי לימודי המגדר ולימודי התרבות.

חומר הלימוד

מקראת מאמרים וספר הקורס, מגדר ומיניות בתרבות חז"ל, ובו שמונה פרקים:

  • מבוא: לקרוא מגדר ומיניות בתרבות חז"ל

  • פרק ראשון – "גופו של עניין": בריאת ההבדלים המגדריים בתרבות חז"ל

  • פרק שני – "הפרד ומשול": חוקי הנידה

  • פרק שלישי – "יצר הרע טוב מאוד": היצר והמיניות

  • פרק רביעי – נישואין וחיי המשפחה

  • פרק חמישי – נשים, גברים ולימוד תורה

  • פרק שישי – "מעשיות מן השכונה": מגדר וחיי היום-יום

  • פרק שביעי – 'סקס אחר': על פרקטיקות מיניות לא נורמטיביות

  • פרק שמיני – "הטקס שלא היה": טקס האישה הסוטה מן המקרא אל ספרות חז"ל


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.