האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10949 מכרזים ושווקים אלקטרוניים: תכנון מנגנונים ואלגוריתמים

10949 מכרזים ושווקים אלקטרוניים: תכנון מנגנונים ואלגוריתמים‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, תורת המחירים א, תורת המחירים ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' ריקה גונן

יועצים: פרופ' ספי נאור, ד"ר ענת לרנר, פרופ' ליעד בלומרוזן

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי לתלמידי כלכלה בתכנון מכרזים ובמנגנונים אינטרנטיים העושים שימוש בתורת החישוביות והאלגוריתמים מתחום מדעי המחשב. הקורס כולל מגוון נושאים, ביניהם הכרת התוצאות הקלאסיות בתורת המכרזים, תכנון מנגנונים, סוגי מכרזים, מכרזים ברשת, כמו גם מחקרים עדכניים בתחום. לימוד הקורס אינו מחייב הכרה מוקדמת של נושאים מתקדמים וידיעה מוקדמת של נושאים במדעי המחשב אלא רק ידע מתמטי בסיסי וידע בסיסי בסטטיסטיקה והסתברות.

נושאי הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.