האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10950 ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם

10950 ידע דתי, סמכות וכריזמה באסלאם‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של המזרח התיכון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של ימי הביניים

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס אחד בלימודי המזרח התיכון, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת.

פיתוח הקורס: פרופ' דפנה אפרת (‏ראש צוות הפיתוח וכותבת ראשית‎)‏, פרופ' יצחק וייסמן, פרופ' מוחמד אל-עטאוונה, פרופ' מאיר ליטבק; דיאנה לויטן-טרחובסקי (‏אסיסטנטית‎)‏, רוני אמיר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' דפנה אפרת, פרופ' מאיר בר-אשר, פרופ' אברי בר-לבב, פרופ' אבנר גלעדי, פרופ' נמרוד הורביץ, פרופ' מאיר חטינה, ד"ר דניאלה טלמון-הלר, פרופ' מוסטפא כבהא, פרופ' מאיר ליטבק, ד"ר אלדד פרדו, ד"ר אהוד קריניס, ד"ר ערין סלאמה-קודסי

הידע הדתי הוא ערך מקודש במסורת האסלאם. רכישתו היא פעולה של עבודת האל, והנחלתו – מעשה של התקרבות לאל. בצד חשיבותו הדתית-המוסרית, היה הידע גם מקור למנהיגות דתית וכריזמטית: "הון תרבותי" שניצלו בעליו כדי לבסס את מעמדם כיורשי נביא האסלאם, המופקדים על פירוש המורשת הדתית-הרוחנית שהשאיר הנביא, והמגלמים את דרכו.

הקורס עוסק בזיקה הדינמית והמשתנה בין ידע דתי, סמכות וכוח רוחני בשלושה זרמים: הסוני, השיעי והמיסטי, למן ראשית האסלאם ועד לימינו. במהלך הקורס ייבחנו תהליך הגדרת הידע "האמיתי" בזרמים השונים וגבולות ההשתייכות לאליטות של בעליו, פיתוח מנגנוני הפצת ידע והנצחת הסמכות הדתית והכוח הרוחני הטמונים בו, ומעבר ממנהיגות דתית אל התחום הפוליטי.

חומר הלימוד

הקורס כולל 12 הרצאות מצולמות, מקראה ומדריך למידה.

נושאי הלימוד