האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10951 גלגוליו של רומן החניכה: הז'אנר והשלכותיו האסתטיות, הפוליטיות והפסיכולוגיות

10951 גלגוליו של רומן החניכה: הז'אנר והשלכותיו האסתטיות, הפוליטיות והפסיכולוגיות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / ספרות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם לפחות אחד מבין הקורסים הפואטיקה של הסיפורת, גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני, מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19, תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר גליה בנזימן

יועצים: פרופ' גבריאל צורן, ד"ר תמי עמיאל-האוזר, ד"ר מלאת שמיר, פרופ' דוד פישלוב, פרופ' גלילי שחר, ד"ר מיכל בן-חורין, ד"ר עדיה מנדלסון-מעוז

הקורס בוחן את התפתחותו של רומן החניכה (‏‏Bildungsroman‎‎)‏‏ משלהי המאה ה-18 עד ימינו על בסיס עיון בשישה רומנים מרכזיים הממחישים את הגלגולים שעברה הסוּגה במאתיים השנים האחרונות. נעמוד על מאפייניו הקלאסיים של רומן החניכה ועל התערערותם במאה ה-20. לצד המוסכמות הצורניות, היצירות מבטאות הנחות אידאולוגיות לאומיות, חברתיות, מעמדיות, מגדריות ואחרות, שבמרכזן עיצוב זהותו של היחיד והשתלבותו בסדר החברתי. בניתוח הרומנים נכיר כלים פרשניים נרטולוגיים, פוליטיים, היסטוריציסטיים, פמיניסטיים, פסיכולוגיים ואחרים.

חומר הלימוד

ספרים נלווים

י' גיתה, וילהלם מייסטר – שנות החניכות; ש' ברונטה, ג'יין אייר; צ' דיקנס, תקוות גדולות; ת' הרדי, ג'וד האלמוני; ג' גראס, תוף הפח; ד' גרוסמן, ספר הדקדוק הפנימי. אפשר לרכוש את הספרים באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. העבודה הסמינריונית יכולה להיות בספרות כללית או בספרות עברית.