האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10953 פרדוקסים

10953 פרדוקסים‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

שיוך נוסף: מדעים / מדעים - כללי

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מהקורסים מבוא ללוגיקה, פילוסופיה של המדע, לוגיקה מתמטית, לוגיקה למדעי המחשב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אמיר הורוביץ, ד"ר יובל אילון ד"ר רמי ישראל, ד"ר מריוס כהן, ד"ר טלי לפן, ד"ר לוי ספקטר

יועצים: פרופ' מאיר חמו, ד"ר דליה דראי

מטרת הקורס להציג בפני הסטודנטים פרדוקסים חשובים – פרדוקסים שיצרו משברים ומהפכות או עוררו תהיות עמוקות בפילוסופיה – ודרכים לפתרונם. התמודדות עם פרדוקס אינה רק אתגר אינטלקטואלי, במהלך הניסיון לפתור פרדוקס עולות שאלות פילוסופיות כבדות משקל שבהן נעסוק בקורס. נעסוק בפרדוקסים מדרגות קושי שונות ומתחומים שונים. הפרדוקסים של זנון, למשל, עוסקים במטפיזיקה: חלל, זמן, ותנועה. בעיית ניוקומב ודילמת האסיר, לעומת זאת, עניינם פעולה רציונלית.

נושאי הלימוד

הקורס כולל מקראת מאמרים שמקיפה כ-210 עמודים ומדריך למידה.


1אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. תנאי להגשת עבודה סמינריונית בקורס זה הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה. לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות