האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10956 שפה וקוגניציה

10956 שפה וקוגניציה‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדעי הקוגניציה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / בלשנות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לבלשנות תאורטית, פסיכולוגיה קוגניטיבית. ידע קודם מומלץ: הקורס יסודות מדעי הקוגניציה.

פיתוח הקורס: ד"ר נורית מלניק

אחראית אקדמית: פרופ' נעמה פרידמן

חמש יחידות הלימוד בקורס כוללות מבוא העוסק ביחסי הגומלין שבין הבלשנות התאורטית למחקר הקוגניטיבי ומתחקה באמצעות מתודות אמפיריות אחר תהליכים פסיכולוגיים ונוירולוגיים המעורבים בהבנת שפה, בהפקתה, ברכישתה ובפגיעותה. ארבע יחידות הלימוד הבאות מוקדשות כל אחת לתחום אחר בבלשנות: פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר וסמנטיקה. כל יחידה מתמקדת בתופעה לשונית מרכזית בתחומה ובוחנת אותה מתוך נקודות מבט שונות, הן בלשניות והן קוגניטיביות.

חומר הלימוד