האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10959 מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי

10959 מבעד לצלילים: מוסיקה בשיח הביקורתי‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / מוסיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לימודי תרבות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים במדעי החברה והרוח (‏מתוכן לפחות 18 במדעי הרוח‎)‏, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים כתיבה אקדמית לקורסים מתקדמים, מבוא למוסיקה א, סוציולוגיה של התרבות, מבוא לאסתטיקה.

כתיבה ופיתוח: ד"ר יונתן בר-יושפט

אחראי אקדמי: פרופ' משה צוקרמן

יועצים: פרופ' מיכל גרובר-פרידלנדר, פרופ' נפתלי וגנר, פרופ' צבי טאובר, פרופ' יהודית כהן

הקורס בוחן את האופן הרב-גוני והמשתנה שבו נתפסה המוסיקה במקומות, זמנים והקשרים תרבותיים שונים, זאת באמצעות עיון במבחר טקסטים שיוחדו לה. המקורות כוללים טקסטים של הוגים, אנשי דת, אסתטיקנים, היסטוריונים, סוציולוגים, מלחינים, מבקרי מוסיקה ובעיקר מוסיקולוגים ותאורטיקנים של המוסיקה. הקורס סוקר את השלבים ההיסטוריים המוקדמים של השיח על אודות המוסיקה המערבית החל ביוון העתיקה ועד סוף המאה ה-18, בוחן את השפעת הרומנטיקה על התהוותו של שיח דיסציפלינרי חדש המוקדש לחקר המוסיקה ומציג זוויות עדכניות בתחום המוסיקולוגיה תוך התמקדות בפרשנויות היסטוריות ואנליטיות מרכזיות. הקורס מתמקד בהשלכות של העידן המודרני על הזיקה שבין אסתטיקה לאתיקה בעולם המוסיקה מנקודת מבטה של הביקורת הנאו-מרקסיסטית. בנוסף, הקורס בוחן את השפעת הפוסט-מודרניזם על תפיסת הייצוג וההבניה של זהויות מגדריות, אתניות ולאומיות בראי ה"מוסיקולוגיה החדשה" של שלהי המאה ה-20, ואת התגובות האפשריות לביקורות אלו. הרפרטואר הנידון בקורס כולל סגנונות שונים ומגוונים (‏מוסיקה ליטורגית, מוסיקה "קלאסית", אוונגרד, ג'ז, רוק מתקדם, היפ-הופ ועוד‎)‏.

הקורס מיועד לסטודנטים בתכנית בהדגשת המוסיקה (‏או לסטודנטים בעלי רקע במוסיקה‎)‏ אך אינו מצריך ידע תאורטי מעמיק ופתוח גם לחובבי מוסיקה לסוגיה השונים המעוניינים להתמודד עם אתגרים אינטלקטואליים הקשורים בשיח המוסיקלי המערבי.

חומר הלימוד

מדריך למידה ומקראת מאמרים.

נושאי הלימוד

שורשי השיח המוסיקלי המערבי

ביקורת המוסיקה במאה ה-19

מוסיקה בשיח האקדמי

האוטונומיה של המוסיקה בעידן תעשיית התרבות

"מרכז" ו"שוליים": מוסיקה וזהויות

אוטונומיה והטרונומיה של המוסיקה – עיון מחודש


1לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין באתר המחלקה.