האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10961 מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948

10961 מ"אפקים חדשים" ל"רוח אחרת", אמנות ישראלית 1988-1948‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לימודי תרבות

תנאי קבלה: ידע קודם מומלץ: הקורס יסודות שפת האמנות החזותית,2

פיתוח הקורס: ד"ר אליק מישורי (‏כתיבה‎)‏, רקפת שכנר-לביא (‏עריכה‎)‏, עדי רשף ואלכס ריפ (‏זכויות יוצרים‎)‏

המונח "אמנות ישראלית" שגור בקרב חוקרים מקומיים גם לגבי השנים 1906 (‏שנת ייסוד בית הספר לאמנות "בצלאל" בירושלים‎)‏ עד 1948 (‏שנת הקמת מדינת ישראל‎)‏. אלא שהשימוש במונח זה לגבי שנים אלו שגוי, שכן יש שוני רב בין צביונו של שדה אמנות המתקיים תחת שלטון זר (‏תחת שלטון האימפריה העות'מאנית ואחר כך תחת שלושים שנות שלטון בריטי‎)‏ לבין זה הנוצר בתרבותה של מדינה ריבונית. הקורס מתמקד אפוא בשדה האמנות שנוצר במדינת ישראל הריבונית מאז היווסדה.

מחקר ההיסטוריה של האמנות הישראלית החל בשלהי שנות השישים של המאה שעברה. לפני תקופה זו היו החוקרים למעשה אוטו-דידקטים; היו בהם אמנים או הוגים מתחומים המשיקים לאמנות החזותית. הממסד האקדמי כמעט שלא עודד את חקר האמנות הישראלית, בעיקר משום שזו נחשבה לפחותה בערכה לעומת האמנות האירופית (‏והאמריקנית‎)‏. חקר תולדות האמנות הישראלי החל להשתנות כאשר היסטוריונים של האמנות, שהתחנכו בתכניות לימודים אוניברסיטאיות, תפסו את מקום הכותבים האוטו-דידקטים. עם זאת, מספר הספרים הסוקרים את תולדות האמנות החזותית הישראלית קטן ביותר לעומת תחומי מחקר אחרים העוסקים בספרות, בשירה, בתאטרון ובקולנוע הישראליים.

אחת ממטרות הקורס היא להקנות מידע על תפיסות שונות של האמנות החזותית הישראלית, שנוצרו בהשפעת אירועים היסטוריים-תרבותיים שונים בין השנים 1988-1948, שבאמצעותן אפשר להבין כמה מהגישות המשמעותיות שנוצרו בידי אמנים ומעצבים במדינת ישראל. בקורס נבדוק את הטיעונים ההיסטוריים העיקריים לגבי שדה האמנות הישראלי, שראו אור במהלך מאה השנים האחרונות, נאשש ונאשר את אלה הרלוונטיים וננסה להסביר כיצד טיעונים אחרים משקפים את רוח התקופה שבה נכתבו, אך בפרספקטיבה היסטורית מתברר שלא כולם משקפים את מה שקרה במציאות. הקורס פורש באופן כרונולוגי את האירועים המכוננים בשדה האמנות המקומי בתקופה הנידונה, ודן בנושאים מייצגים ממכלול הנושאים המעסיקים אמנים ישראלים.

חומר הלימוד

פרקי הספר:

חלק א: כינונו של שדה האמנות הישראלי-יהודי

פרק א: אמנות יהודית בארץ-ישראל בשנים של טרום מדינה

פרק ב: השנה הראשונה של שדה האמנות הישראלי: מוסדות, אישים, מטרות ושיפוט

פרק ג: מיסוּד שדה האמנות בישראל: בתי ספר לאמנות, תצוגה, ביקורת ופריצה אל מחוץ לישראל

פרק ד: יוזמות אמנותיות במרחב הציבורי הישראלי

חלק ב: זרמים ותחומי עיסוק ביצירה הפלסטית הישראלית

פרק ה: "לירי" – לא בהכרח: המופשט בציור ובפיסול הישראליים

פרק ו: אוֹפּ-אַרְט, אמנות קינטית, פופ-ארט ואמנות מינימליסטית בישראל

פרק ז : שדה האמנות הישראלית בשנות השבעים והשמונים של המאה ה-20

חלק ג: נושאים ותֵמות באמנות הישראלית

פרק ח : צבא, אויב ועורף באמנות הישראלית

פרק ט : התייחסויות לשואה באמנות הישראלית

פרק י: העברית וביטוייה באמנות החזותית הישראלית

פרק יא: חִילוּן הקודש: זהות יהודית באמנות הישראלית

פרק יב: זהות ישראלית-פלסטינית באמנות הישראלית


1 החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל. סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

2 בעבר נקרא הקורס תולדות האמנות: מבוא כללי.