האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10962 הפואמה הביאליקאית

10962 הפואמה הביאליקאית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים הסיפור העברי בראשית המאה ה-20, תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך: לאומיות ומגדר, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס בין ציון לציונות: 1914-1881.

פיתוח הקורס: ד"ר שמואל טרטנר, פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, פרופ' זיוה שמיר (‏אחראית אקדמית‎)‏

הקורס מפגיש את הסטודנטים עם אחד הצמתים החשובים ביותר בספרות העברית – שנות מִפנה המאה ה-20, שבהן העם ותרבותו היו נתונים ב"תהייה" וב"תחייה". הקורס עומד על חידושיו הפואטיים והתמטיים של ביאליק, ובמיוחד על חידושיו בתחום הפואמה העברית. ביאליק כתב חמש פואמות (‏"שירות"‎)‏ בלבד, אך כל אחת מהן השפיעה על אין-ספור יצירות שנכתבו אחריה ובעקבותיה. בקורס נעסוק בכל אחת מן הפואמות, ונתוודע אל מאפיינים פואטיים, כלליים וספציפיים, ואל מצייני סגנון ביאליקאיים ייחודיים. כן נעמוד על היבטים היסטוריים, ונראה שיצירות סמליות בלתי נדלות, המנותקות כביכול מן הזמן והמקום שבהם נוצרו, יכולות לשמש ראי לתקופתן ולבטא את הלכי הרוח שרווחו בעת כתיבתן.

חומר הלימוד

מדריך למידה, מקראה ושלושה ספרי מאמרים:

יחידות הלימוד


1 קורס זה מחליף את הקורס שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק (‏10340‎)‏, שאינו מוצע עוד. הקורס ילמד בפעם האחרונה בסמסטר 2019ב.

אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.