האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10963 ספרות ואתיקה - קריאה במבחר יצירות מן הפרוזה העברית של המאה ה-20

10963 ספרות ואתיקה - קריאה במבחר יצירות מן הפרוזה העברית של המאה ה-20‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללן 12 נקודות זכות בספרות או 6 נקודות זכות בספרות ו-6 נקודות זכות בפילוסופיה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים תורת הספרות והתרבות – אסכולות בנות זמננו, בעיות בפילוסופיה של המוסר

פיתוח הקורס: פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז

יועצות: ד"ר תמי עמיאל-האוזר, מי-טל נדלר

הקורס מחבר בין שתי דיסציפלינות: האתיקה או הפילוסופיה של המוסר מחד גיסא והספרות מאידך גיסא. הקשר בין אתיקה לבין ספרות העסיק חוקרים רבים משחר קיומן של הפילוסופיה והאמנות. המחויבות של טקסטים ספרותיים לערכים אסתטיים ועם זאת גם לתכנים מסוימים יצרה מערכת יחסים מורכבת בין שתי הדיסציפלינות. מערכת יחסים זו עוצבה והשתנתה במהלך ההיסטוריה. בקורס נברר את היחסים האלה מבחינה רעיונית והיסטורית, נציג מתודות פרשניות לקריאה ביצירות ספרות אשר יתוו דרכי קריאה שבאמצעותן נוכל לפרש טקסטים ספרותיים מתוך פרספקטיבות אתיות, ונקרא במבחר יצירות מן הספרות העברית לאור מתודות אלו.

חומר הלימוד

ספר הקורס: הספרות כמעבדה מוסרית – קריאה במבחר יצירות בפרוזה העברית של המאה ה-20 מאת עדיה מנדלסון-מעוז (‏הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2009‎)‏.

יצירות הספרות הנידונות בקורס:

המוצא מאת יוסף חיים ברנר

חרבת חזעה מאת ס' יזהר

חימו מלך ירושלים מאת יורם קניוק

תהילה מאת ש"י עגנון

כבשת הרש מאת משה שמיר

מסע אל תום האלף מאת א"ב יהושע