האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10965 משטרים בפוליס היוונית

10965 משטרים בפוליס היוונית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת העתיקה או בהיסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר איריס סולימני (‏‏‏כתיבה‎‎‎)‏‏

יועצות: פרופ' יוליה אוסטינובה; פרופ' דניאלה דוויק; פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ'

הפוליס (‏כינויה של הישות הפוליטית-חברתית בעולם היווני‎)‏, צורות המשטר השונות שרווחו בה בתקופה הארכאית ובתקופה הקלאסית (‏מהמאה השמינית עד למאה הרביעית לפנה"ס‎)‏, והמחשבה המדינית היוונית הם המסד לתרבות הפוליטית המערבית. מונחים כגון מונארכיה, טיראניה, אריסטוקרטיה, אוליגרכיה ודמוקרטיה, השגורים בפינו כיום, נוצרו והתגבשו בעולם הפולייס (‏'פוליס' ברבים‎)‏ היווניות.

הקורס יתמקד בהתהוותה והתפתחותה של הפוליס, במשטרים השונים שנהגו בה, ברעיון חילופי המשטרים, כפי שבא לידי ביטוי בהגות המדינית, ובתופעת המהפכה וחילופי משטרים שאירעו בפולייס שונות. מטרת הקורס להקנות ללומדים ידע נרחב על המשטרים ביוון הארכאית והקלאסית, תולדותיהם, מורכבותם ומקומם בחיי היוונים ובתרבותם. נוסף על כך, יוצגו בפני הסטודנטים דעות ותאוריות של סופרים עתיקים וכן גישות ופרשנויות מודרניות מגוונות, ויוקנו להם מיומנויות מחקריות בניתוח מקורות ראשוניים ובקריאה ביקורתית של ספרות המחקר.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.