האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10970 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות

10970 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה / סוציולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד מבין הקורסים מבוא לאנתרופולוגיה, בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, מבוא לפוליטיקה השוואתית,2 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה.

פיתוח הקורס: ד״ר אינה לייקין 

יועצות: ד״ר מיכל קרבל-טובי וד״ר מרסי ברינק-דנן

בניגוד לתחזיות הרבות בדבר שקיעתה של המדינה בעידן הגלובלי, המדינה חיה ומתפקדת, גם אם צורתה ודפוסי הפעולה שלה משתנים תדיר. הקורס מציע מבט אנתרופולוגי על מגוון הרגעים שבהם המדינה נוכחת בחיינו: החל מפרקטיקות ביורוקרטיות שגורות כגון מפקדי אוכלוסין, מיפוי של ערים ואיזורים ורישום לידות ונישואים ועד המפגשים היום-יומיים עם מוסדותיה הספציפיים (‏העמידה בתור לקבלת קצבה מביטוח לאומי, המפגש עם הפקיד בדרך לתשלום המסים או ביקור בית החולים ועוד‎)‏.

בקורס נלמד כיצד סמכות המדינה חודרת ומתפקדת בחיי היום-יום שלנו; כיצד פרוצדורות בנאליות לכאורה משמרות את כוחה של המדינה מצד אחד אך גם מעצבות את האופן שבו המדינה מנהלת את יחסיה עם האוכלוסייה; וכיצד המפגשים עם המדינה מבנים את זהותם של האזרחים ואת התפיסות שלהם לגבי מיקום המדינה בחייהם היום-יומיים. הקורס ידון במחקרים מהקשרים גאוגרפים מגוונים: אפריקה, מזרח אסיה, המזרח התיכון והמדינות החדשות של מזרח אירופה. מגוון גאוגרפי ותרבותי רחב זה מייצר פרספקטיבה השוואתית, שבאמצעותה ניתן להתבונן גם במקרה הישראלי בעיניים אחרות.

נושאי לימוד

חומר הלימוד


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת בשם דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית.