האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10976 סמינר למצטיינים : סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת

10976 סמינר למצטיינים : סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: 60 נקודות זכות במסגרת תכנית לימודים מאושרת באחד מתחומי המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, ובכללם הקורסים יסודות המחקר הכמותי א, יסודות המחקר הכמותי ב (‏או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה, או באישור מרכז ההוראה. יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

סמינר המצטיינים הוא שנתי, ויעסוק מדי שנה בנושא מפתח המשותף לשלושת תחומי הדעת במחלקה: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת. הסטודנטים ייחשפו לנקודות מבט מחקריות שונות ואף לשיטות מחקר שונות, המשמשות לחקר הנושא הנדון בקורס. את הסמינר ילמדו אנשי הסגל הבכיר במחלקה וכתיבת העבודה הסמינריונית תעשה על פי החלוקה התחומית ממנה מגיעים הסטודנטים. חלקו הראשון של הקורס יוקדש להוראה פרונטלית. חלקו השני של הקורס יוקדש להנחיה אישית בכתיבת עבודה סמינריונית.  

השתתפות הסטודנטים במפגשי הסמינר היא חובה ובמהלך הקורס יהיה על הסטודנטים להציג רפרט.


1 בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית.