האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10977 סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג

10977 סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדעי הקוגניציה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא ללוגיקה, פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו, בעיות בפילוסופיה של המוסר, מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-18-17, אחד משני הקורסים פילוסופיה של המדע, פילוסופיה של הנפש בתקופתנו, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

מטרת הסמינר

הסמינר נועד לסטודנטים מצטיינים בפילוסופיה ולמי שהתקבלו למסלול המצוינות של התכנית לתואר הדו-חוגי בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה. בסמינר יוצג נושא מהמחקר העכשווי בפילוסופיה באמצעות ספרות מחקרית עכשווית, והסטודנטים ירכשו כלים לכתיבת עבודה פילוסופית ברמה גבוהה.

נושא הסמינר

נושא הסמינר ייקבע לפי תחום התמחותו ומחקריו של מנחה הסמינר, והוא עשוי להשתנות משנה לשנה.

הסמינר יתבסס על אסופת מאמרים בנושא הנלמד.

מבנה הסמינר

בשלב הראשון תיערך סקירה של נושא הסמינר והסטודנטים יקבלו הנחיה לקריאת המאמרים. בשלב השני יוקדשו המפגשים לדיון ביקורתי במאמרים, ולהצגת מאמרי סקירה על ידי הסטודנטים.

בסיום הסמינר יהא על הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית או עבודת רפרט, לפי בחירתם.

הנחיית הסמינר

הסמינר יועבר לסירוגין על ידי אנשי הסגל בפילוסופיה, לעתים בשילוב מרצה אורח.


1 ההרשמה לסמינר מותנית בקבלת הזמנה להשתתף בו. ניתן ללמוד לכל היותר שניים מתוך שלושת הסמינרים סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (‏10952‎)‏, סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (‏10967‎)‏, סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (‏10977‎)‏, בתנאי שבכל פעם יילמד הקורס בנושא שונה. תנאי להגשת עבודה סמינריונית בקורס זה הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה. לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות.