האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10986 מוסר ללא כללים: אופי, מידות טובות ומידות רעות

10986 מוסר ללא כללים: אופי, מידות טובות ומידות רעות‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללם הקורס בעיות בפילוסופיה של המוסר וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד״ר יובל אילון, ענת אשר

את ה"אדם הטוב" אפשר להגדיר כמי מי שעושים מעשים טובים. מוסר של כללים מבקש להגדיר מה הם המעשים הטובים, וכך מניה וביה גם מציע "מתכון" כיצד להיות אנשים טובים. אתיקה של מעלות (‏Virtue Ethics‎)‏ היא חלופה עתיקה לתורות המוסר מבוססות הכללים, שמזוהות בראש וראשונה עם אפלטון ועם אריסטו, ולאחר מכן עם הוגים כגון הרמב"ם או תומס הקדוש מאקווינס. לפי גישה זו, הסדר הוא הפוך: מעשה טוב הוא מה שעושה "האדם הטוב". בהתאם, אתיקה של מעלות מבקשת לזהות קודם כל מיהו האדם הטוב, או מה הן המעלות השונות (‏כגון נדיבות, אומץ, יושר‎)‏, ובעקבות זיהוי זה האתיקה של המעלות מגדירה את המעשה הטוב כמעשה שנעשה מתוך המעלה. בעשורים האחרונים הייתה לגישה זו תחייה, והיא שבה ותפסה מקום מרכזי בהגות שעוסקת במוסר, בפעולה ובתורת ההכרה.

הקורס מציג גישה זו בהרחבה ועוסק בארבעה נושאים מרכזיים: החלק הראשון עניינו שאלת הכללים, והוא מציע ביקורת על התפיסות המקובלות של מוסר מבוסס כללים ועל הרעיון של מוסר כללים בכלל; החלק השני מציג את גישת מוסר המעלות; החלק השלישי עוסק בביקורת על מושג ובשאלת הקשר בין אופי לבין חברה; החלק הרביעי עוסק בסוגיות ספציפיות כגון סובלנות ואכזריות.


1 לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות..