האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10993 אחרי מלחמה: קריאות בסיפורת פלסטינית וישראלית

10993 אחרי מלחמה: קריאות בסיפורת פלסטינית וישראלית‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

תנאי קבלה: 36 נ"ז במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה.