האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10995 ערים וספרים

10995 ערים וספרים‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים מתוכם שני קורסים בספרות. פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

הקורס נמצא בתהליך פיתוח