האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10997 כלכלה ציבורית משולב התנסות מעשית

10997 כלכלה ציבורית משולב התנסות מעשית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים תורת המחירים א, תורת המחירים ב, ובאישור מרכז ההוראה. עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: מקרו כלכלה א, מקרו כלכלה ב, חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול, מושגי יסוד באקונומטריקה.

פיתוח הקורס: ד"ר מרדכי א' שורץ וד"ר רונן בר-אל (‏כתיבה‎)‏

יועצים: פרופ' איתן ששינסקי, פרופ' שמואל ניצן, פרופ' נאוה כהנא, ד"ר מישל סטרבצ'ינסקי, ד"ר אסטבן קלור, ד"ר רפאל פרנק, ד"ר אביחי שניר, ד"ר יוסף טובול.

הקורס דן בתפקידיה הכלכליים של הממשלה בתחומים שבהם התערבותה רצויה ובמקרים שבהם היא מזיקה, מזווית מיקרו-כלכלית. נדון בכלכלת הרווחה, נגדיר את מושג היעילות וננתח את הקשר שלו למושגים כגון צדק, הגינות ושוויוניות. נבחן את הבעייתיות הקשורה לאגרגאציה של העדפות, בחירה חברתית והתערבות הממשלה, ונבחן את תפקיד הממשלה בנסיבות של קיום השפעות חיצוניות וקיומם של מוצרים ציבוריים ומונופולים, כלכלת מסים וכלכלה פוליטית.

חומר הלימוד

כלכלת הרווחה: שיווי משקל כללי (‏מודל ארו-דברה‎)‏. תיבת אדג'וורת', עקומת התמורה, משפט ארו-דברה, משפטי הרווחה.

תועלת חברתית: אקסיומטיזציה של תועלת חברתית, יעילות, שוויוניות, צדק, קנאה. אסכולות נורמטיביות להערכת תועלת חברתית וצדק חלוקתי: תועלתנות ושוויוניות. הבעייתיות במושג תועלת חברתית, בחירה והעדפה חברתית. אקסיומטיזציה של העדפה חברתית, משפט מאי, משפט אי-האפשרות של ארו, חלוקה מחדש של הכנסות ללא התערבות ממשלתית.

כשלי שוק (‏א‎)‏: ניתוח עלות תועלת.

כשלי שוק (‏ב‎)‏: העודף החברתי הנקי, שווקים לא תחרותיים, נטל עודף של מונופול, תחרות לרכישת כוח מונופוליסטי, הימורים ותחרויות, חדשנות טכנולוגית, מודלים לא שיתופיים, מדיניות ציבורית בשווקים לא תחרותיים, מודלים שיתופיים, כשלי שוק כתוצאה ממידע א-סימטרי, ברירת נגד וסיכון מוסרי. מדדי ריכוזיות וכוח שוק.

מימון ציבורי: מושגי יסוד בכלכלת מסים, מערכת מסים אופטימלית, כלל רמזי, מיסוי הכנסה אופטימלי, מיסוי פרוגרסיבי, מס רווחי הון, בחירת תיק נכסים אופטימלי, תחולת מס במשק סטטי ובמשק דינמי, רפורמות מס.

כלכלה פוליטית: שלטון החוק ואנרכיה, שיווי משקל פוליטי, משפט הבוחר החציוני, נטל העודף, ביורוקרטיה, שחיתות, שלטון דה-יורה ושלטון דה-פקטו. משחקים דינמיים.

היבטים יישומיים

היבט זה של הקורס יכלול התנסות מעשית בעבודה בארגון בהיקף של 120 שעות (‏כיום בשבוע במהלך סמסטר‎)‏ וליווי על -ידי חונך מהארגון. כמו כן נדרש להגיש מטלות הקשורות בהתנסות בארגון ולהשתתף במספר מפגשי חובה. המפגשים עוסקים בהכרות עם שוק העבודה, היערכות לשוק העבודה וחיבורה של התיאוריה הכלכלית לעולם המעשה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.