האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

11309 סוגיות בפילוסופיה עכשווית (‏אנגלית‎)‏

11309 סוגיות בפילוסופיה עכשווית (‏אנגלית‎)‏‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים מהם 24 נקודות זכות עבור קורסים בפילוסופיה, אישור מרכז.ת הקורס, וכן פטור מקורסי שפה באנגלית ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

- הקורס יילמד בשפה האנגלית -

קורס זה עוסק בנושאים בחזית המחקר הפילוסופי, בנושאים מתחלפים. מטרתו לחשוף את הסטודנטיות.ים לסוגיות מרכזיות בפילוסופיה עכשווית. הקורס יילמד על ידי חבר.ת סגל בכיר.ה , בנושאי מחקרו.ה.

חומר הלימוד

מאמרים או פרקי ספר.ים אשר ייבחרו בכל סמסטר הפעלה של הקורס על ידי המרצה באותו סמסטר.


1 לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות.