האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

11313 פילוסופיה ציבורית ואתיקה יישומית

11313 פילוסופיה ציבורית ואתיקה יישומית‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

פיתוח הקורס: ד"ר יובל אילון.

מקובל לחלק את תחום האתיקה לשלושה ענפים: תורות מוסר כגון תועלתנות ודאונטולוגיה, מטא-אתיקה, אשר עוסקת בשאלות על-אודות התחום המוסרי כגון 'האם טענות מוסריות הן אמיתיות או שקריות?', ואתיקה יישומית, אשר עוסקת בשאלות מוסריות קונקרטיות כגון 'האם יש להתיר המתות חסד?'.

הקורס המוצע שייך לענף השלישי, ועוסק בסוגיות שונות עוסק בשאלות עכשוויות של מדיניות ציבורית, שנמצאות במוקד של דיון ער כגון שאלות של הגירה, חובות לדורות הבאים, שימור מינים ביולוגיים ועוד.

הקורס הוא קורס מבוסס מקראה. הוא כולל פרק מבוא, וארבעה פרקים שונים אשר עוסקים בסוגיות שונות באמצעות 2-3 מאמרים מהעת האחרונה. בכך, הקורס מקנה היכרות עם ספרות מחקרית עכשווית, מציג ומעמת עמדות ומתודות שונות בתחום האתיקה המעשית.

נושאי הלימוד:

מבוא: אתיקה מעשית מהי?

1. מעמדם המוסרי של בעלי-חיים

2. את מי סופרים וכיצד?

3. עקרונות ואמצעים

4. מדיניות וערכים


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. תנאי להגשת עבודה סמינריונית בקורס זה הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה. לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות.