האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות

12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים-קבלה לתכנית.1

לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית-קבלה לתכנית. 1

פיתוח הקורס: פרופ' דניס שרביט, ד"ר תמי אורן

הקורס מציג נושאים מרכזיים בחקר הדמוקרטיה בישראל ועורך היכרות עם עבודתם של חוקרות וחוקרים מרכזיים המייצגים תחומי דעת וידע כמדע המדינה, משפטים, סוציולוגיה והיסטוריה. התכנים הנלמדים בקורס מהווים תשתית לקורסי בחירה מעמיקים יותר אשר יתמקדו בסוגיות השונות של הדמוקרטיה בישראל.

תהליכי השינוי הדינמיים שעוברים החברה והמשטר בישראל בעשורים האחרונים מעצבים מחדש את יחסי הגומלין בין המדינה הציונית, המדינה היהודית והרעיון הדמוקרטי ואת הדילמות המרכזיות הצומחות מתוכם. מטרת הקורס היא להציע נקודת מבט עדכנית וביקורתית לבחינתם של יחסי גומלין אלה ושל הסוגיות העומדות במרכז הדיון הפוליטי, הציבורי והאקדמי בישראל, בתוכן יחסי דת-מדינה, החברה הערבית, יחסי צבא-מדינה והגרעון הדמוקרטי הצומח מתוך המורכבות המאפיינת את הדמוקרטיה בישראל.

חומר הלימוד כולל מקראת מאמרים ומדריך למידה דיגיטליים.


1

מי שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים ובאישור מיוחד, להירשם לקורס.