האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות

12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.2

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר גל לוי, תמי אורן

יועצים: פרופ' אמל ג'מאל, פרופ' תמר הרמן, ד"ר עמי פדהצור, ד"ר אילנה קופמן, ד"ר גדעון רהט, ד"ר מעוז רוזנטל

הקורס מציג נושאים עיקריים ומרכזיים בחקר הדמוקרטיה בישראל ועורך היכרות עם עבודתם של חוקרות וחוקרים מרכזיים המייצגים תחומי דעת וידע כמדע המדינה, משפטים, סוציולוגיה והיסטוריה. התכנים הנלמדים בקורס מהווים תשתית לקורסי בחירה מעמיקים יותר, אשר יתמקדו בסוגיות השונות של הדמוקרטיה בישראל.

תהליכי השינוי הדינמיים שעוברים החברה והמשטר בישראל בעשורים האחרונים מעצבים מחדש את הזיקה בין המציאות הישראלית לבין הרעיון הדמוקרטי, את תהליכי הדמוקרטיזציה והליברליזציה שמתרחשים בה ואת הדילמות הניצבות במרכזה. על רקע זה, הקורס נועד לא רק להציג את הדיון האקדמי העשיר בנושאים המעסיקים תדיר את כותרות החדשות. מטרתו היא גם להציע נקודת מבט עדכנית וביקורתית לבחינת סוגיות מרכזיות כגון דת-מדינה, החברה הערבית, צבא-מדינה, ולהבנתן של מגמות של המשכיות ושינוי המאפיינות את הדמוקרטיה בישראל.

חומר הלימוד כולל אסופת מאמרים ומדריך למידה.


1 במסגרת קורס זה אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית.

2 מי שאינו עומד בתנאי הקבלה יכול, במקרים מסוימים ובאישור מיוחד, להירשם לקורס.