האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12005 ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות

12005 ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / דמוקרטיה וגלובליזציה

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / פוליטיקה, חברה ותרבות

תנאי קבלה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה או סוגיות במדיניות ציבורית, אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה,2 וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: ד"ר גל גרזון (‏כתיבה‎)‏, פרופ' מיכאל פרידן (‏אחראי אקדמי‎)‏

יועצים: פרופ' אבנר דה-שליט, פרופ' רפי כהן-אלמגור, ד"ר דן אבנון, ד"ר דנה אריאלי-הורוביץ

נושא הקורס הוא עולם המונחים הליברלי שמושגיו השגורים, כגון חירות, זכויות וקדמה, משמשים להצדקת עמדות פוליטיות בדמוקרטיות מתפקדות. הקורס סוקר את הפרשנויות ההיסטוריות השונות על שפה ליברלית זו, כפי שבאו לידי ביטוי בכתביהם של מחברים פוליטיים מן ההשכלה ועד לסוף המאה ה-20. באמצעות קריאת פרקים מחיבורים ראשוניים אלה יישאלו שאלות באשר לצמתים שחצה הליברליזם במהלך התפתחותו, ולגבי מה שמחבר בין ענפיו השונים ומה שמפריד ביניהם.

נושאי הלימוד

הלימוד מבוסס על ספר הקורס, מקראה הכוללת טקסטים מקוריים בעברית ובאנגלית ומאמרים נלווים.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו (‏12008‎)‏ למי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2015.