האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12006 סוגיות בהתפתחות המשטרים הדמוקרטיים במערב

12006 סוגיות בהתפתחות המשטרים הדמוקרטיים במערב‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / דמוקרטיה וגלובליזציה

תנאי קבלה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה או סוגיות במדיניות ציבורית, אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה,2 וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: ד"ר אמירה גלבלום, ד"ר אבנר הלפרן, ד"ר יאיר זלטנרייך

אחראי אקדמי: פרופ' בנימין נויברגר

יועצים: פרופ' אלה בלפר, פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' שלמה זנד, פרופ' ברוך קימרלינג, פרופ' ברוך קני-פז, פרופ' יוסי שיין

הקורס מציג רקע היסטורי להתפתחותם של משטרים דמוקרטיים בעולם המערבי. הדיון בקורס מקיף את התקופה המתחילה במהפכה האנגלית, ממשיך בזו האמריקנית והצרפתית, ומסתיים בפרוץ מלחמת העולם הראשונה. הקורס בוחן נושאים כגון: השפעת הליברליזם, הסוציאליזם, התיעוש והמודרניזציה, תהליכי פוליטיזציה, לאומיות, תנועות המון ויצירת חברה אזרחית על התפתחות הדמוקרטיה במערב. כן נבדקת השפעת גורמי הזמן והסביבה על התפתחות הדמוקרטיה. הקורס מתרכז בעיקר בשלוש סביבות חקר: אנגליה, ארצות-הברית וצרפת, ולצדן גרמניה שבה התבססה הדמוקרטיה רק לאחר מלחמת העולם השנייה.

נושאי הלימוד

  • סיבות ותנאים להיווצרות משטר חדש

  • המהפכות שעיצבו את פני הדמוקרטיה המודרנית

  • אינטרסים קבוצתיים-מעמדיים בשינוי משטרי

  • התפתחות פרקטיקות דמוקרטיות

  • הקשר בין המהפכה התעשייתית למהפכה הפוליטית

  • פוליטיקה השוואתית

  • התפתחות האזרחות המודרנית

  • הכלה והדרה: יחסי הגומלין בין התפתחות המשטר הדמוקרטי וקבוצות חברתיות שהוּדרוּ ממנו (‏נשים, שחורים, חסרי-רכוש‎)‏

חומר הלימוד כולל מקראת מאמרים בעברית ובאנגלית.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו (‏12008‎)‏ למי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2015.