האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12007 מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה בחברה דמוקרטית

12007 מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה בחברה דמוקרטית‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך

תנאי קבלה: הקורסים שיטות מחקר בחינוך, תאוריות למידה והוראה, כלכלת חינוך, או קבלה ללימודי תעודה במינהל חינוכי, ועמידה בדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר דן גיבתון

אחראי אקדמי: פרופ' דניאל ברטל

יועצים: פרופ' אורית איכילוב, פרופ' רונית בוגלר, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר נמרוד אלוני, אוקי מרושק

הקורס נועד לתרום להבנת הקשר בין דמוקרטיה וחינוך, ולהבהיר את הקשר שבין ערכים, מבנים והליכים דמוקרטיים לחינוך. הקורס מנסה לבחון את תרומתו של בית הספר, על תפקידיו, תכניו ומבנהו, לחינוכם של תלמידים בחברה דמוקרטית. בקורס נבחנות גישות שונות של חינוך לדמוקרטיה במערכת החינוך (‏בתי ספר דמוקרטיים, חינוך פוליטי, חינוך לסובלנות ולשלום, ידע אזרחי‎)‏. בחינת החינוך לדמוקרטיה בחברה הישראלית משמשת מוקד מרכזי של הקורס: מהי משמעותו של חינוך לדמוקרטיה במדינת לאום הנעה מ"כור ההיתוך" לחברה רב-תרבותית. בקורס נבחנות גישות תאורטיות שונות לשאלות אלה, כמו גם סקירה אמפירית של תכניות לימודים ושל בתי ספר שעניינם החינוך לדמוקרטיה.

נושאי הלימוד

  • דמוקרטיה כמערכת ערכים ושיח

  • החינוך בחברה דמוקרטית

  • בית הספר בחברה דמוקרטית

  • חינוך לדמוקרטיה – המקרה הישראלי

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס, מקראה ומאמרים.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.
הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2016. החל מסמסטר א2017 הקורס יוחלף בקורס מדיניות החינוך (14028), שיקנה 4 נ"ז.