האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12015 הסוציאל-דמוקרטיה במערב אירופה 2000-1875

12015 הסוציאל-דמוקרטיה במערב אירופה 2000-1875‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / דמוקרטיה וגלובליזציה

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / פוליטיקה, חברה ותרבות

תנאי קבלה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה או סוגיות במדיניות ציבורית, אחד מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה,2 וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס ליברליזם: קשרים הקשרים ביקורות.

פיתוח הקורס: ד"ר אבנר הלפרן, ד"ר עדית גיל

אחראי אקדמי: פרופ' אברהם יסעור

יועצים: פרופ' אלה בלפר, פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר דן אבנון, ד"ר גל גרזון

הקורס עוסק בהיבטים האידיאולוגיים, הפוליטיים והתרבותיים של הסוציאל-דמוקרטיה במערב-אירופה בשנים 2000-1875. הוא מתמקד בתנועות הסוציאל-דמוקרטיות של גרמניה, צרפת, בריטניה ושבדיה, ובוחן את עקרונות הסוציאל-דמוקרטיה ואת התפתחותה הארגונית, האידאולוגית והפוליטית.

הקורס סוקר את התפתחות המפלגות הסוציאל-דמוקרטיות כמפלגות המון מודרניות במפנה המאה ה-20, את הפיכתן למפלגות דומיננטיות במדינותיהן בין שתי מלחמות העולם על חשבון המפלגות הליברליות ואת תרומתן להקמת "מדינת הרווחה". הקורס דן גם בסיבות ובמאפייני המשבר הפוליטי של מפלגות אלה בשנות השמונים ומרבית שנות התשעים ובוחן את הפתרונות הפוליטיים למשבר זה ואת מחירם האידיאולוגי.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד כולל מקראה ובה 32 מאמרים.


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו (‏12008‎)‏ למי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2015.