האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12026 דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם

12026 דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / פסיכולוגיה חברתית

תנאי קבלה: לתכנית לתואר שני בדמוקרטיה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה‏, ואחד מהקורסים דמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות או סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורסים ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות, הסוציאל-דמוקרטיה במערב אירופה.

לתכנית לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות

לתכנית בפסיכולוגיה חברתית: קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית ושניים מבין הקורסים הבאים: סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א', סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב', קוגניציה חברתית, תהליכים קבוצתיים , והבדלים בין-אישיים.

פיתוח הקורס: פרופ' סילביה פוגל-ביזאוי (‏כתיבה‎)‏, פרופ' בני נויברגר, ד"ר אמירה גלבלום, ד"ר דנה קחטן

יועצים: פרופ' גליה גולן, פרופ' בני נויברגר, פרופ' פרנסיס רדאי, ד"ר אמירה גלבלום

במבט ראשון, נראה כי אי-אפשר להפריד בין התורה הדמוקרטית-ליברלית לבין רעיון הפמיניזם. ואולם, התבוננות היסטורית בקשר ה"מובן מאליו" שבין דמוקרטיה לפמיניזם והתייחסות עכשווית למיסודו בעידן הגלובלי מובילות למסקנה, שבמציאות חיבור זה לא התממש בצורה ברורה ופשוטה כל כך. מתברר שהקשר בין דמוקרטיה לפמיניזם היה ונשאר קשר מורכב, המתגבש במהלך איטי ומהוסס, תוך קריאת תיגר על מוסדותיה של הדמוקרטיה הליברלית, שינוי יסודותיה והרחבת גבולותיה. מטרת הקורס היא להציג קשר מורכב זה, תוך התמקדות במוסד האזרחות הדמוקרטית-ליברלית וניתוח החיבור הדואלי בינו לבין הפמיניזם, כרעיון וכתנועה פוליטית.

נושאי הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס, על מקראה ועל מדריך למידה.