האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12026 פמיניזם פוליטיקה ומדיניות

12026 פמיניזם פוליטיקה ומדיניות‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

תנאי קבלה: לתוכנית לממשל ומדיניות ציבורית: סוגיות במדיניות ציבורית, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג האלף ובמאגרי מידע. ידע קודם מומלץ: הקורס הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות

לתכנית לתואר שני בדמוקרטיה: הקורס דמוקרטיה ודמוקרטיזציה‏, ואחד מהקורסים הבאים: דמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות או סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח קורס: ד"ר דנה גרוסוירט קחטן, ד"ר רעות איצקוביץ'-מלכה

אחראית אקדמית: ד"ר רעות איצקוביץ'-מלכה.

הסבר כללי על הקורס:

מטרת הקורס היא לבחון סוגיות שונות בהם עסקו ועוסקות התיאוריה והמאבק הפמיניסטי תוך התמקדות במחקר על מגדר ומדיניות ציבורית ובהצטלבות שלהם עם הפוליטיקה הפמיניסטית.

בחלקו הראשון הקורס יעסוק בהתפתחות הפמיניזם הן כרעיון תיאורטי והן כמאבק חברתי החל מהתפתחותו בעולם המערבי, בעקבות המהפכה התעשייתית וכינונה של הדמוקרטיה הליברלית, ועד היום. דרך בחינה של סוגיות שונות כגון שוויון הזדמנויות, דמיון מול שוני, הבניה חברתית מול מהות ובינריות מול ריבוי, הקורס יציג את מקורות התיאוריה והפרקטיקה הפמיניסטית. חלק זה ינוע על פני שני צירים המצטלבים ביניהם; הציר הראשון הוא הציר הכרונולוגי שיציג את התפתחות הרעיון והמאבק הפמיניסטי לאורך השנים. הציר השני, יעמיק בסוגיות השונות ויבחן את התפתחות המחקר והפרקטיקה מנקודות ההתחלה ועד היום.

בחלקו השני הקורס יבחן את הביקורת הפמיניסטית על מדיניות ציבורית שמבקשת לחדד שמדיניות ציבורית אינה ניטרלית מבחינה מגדרית וכן לבחון את ההצטלבות שבין מגדר, פוליטיקה ומדיניות ציבורית. לבסוף, נבחן את הכלים לצמצום אי שוויון מגדרי תוך התבססות על ממצאים אמפיריים ובחינת היתרונות והחסרונות של כלי המדיניות.

נושאי הלימוד

חלק א: התפתחות ההגות הפמיניסטית

1. דמיון מול שונות

1.1. פמיניזם ליברלי והמאבק על אזרחותן הפוליטית של נשים

1.2. ביטויים מעשיים למאבק הליברלי

2. הבניה חברתית מול מהות

2.1. שוני מהותי - הפמיניזם התרבותי

2.2. הפמיניזם הרדיקלי

3. בינריות מול ריבוי – מפמיניזם לפמיניזמים

3.1. הפמיניזם השחור וגישת ההצטלבויות

3.2. הביטוי המעשי של גישת ההצטלבויות

3.3. שבירת הבינריות

3.4. שבירת הקוהרנטיות של הגבריות

חלק ב': ביקורת פמיניסטית על מדיניות ציבורית

1. הזיקה שבין מגדר, פוליטיקה ומדיניות ציבורית

2. תיאוריה פמיניסטית במדיניות ציבורית

3. מדיניות לצמצום אי שוויון מגדרי


1 בעבר נקרא הקורס דמוקרטיה ופמיניזם: מגדר, אזרחות וזכויות אדם.

2 סטודנטים הלומדים קורס זה במסגרת תכנית התואר השני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים לא יוכלו לכתוב בו עבודה סמינריונית .