האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12042 סוגיות במדיניות ציבורית

12042 סוגיות במדיניות ציבורית‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בלימודי ממשל ומדיניות ציבורית.

פיתוח הקורס: פרופ' דוד נחמיאס, ד"ר אורי ארבל-גנץ, ד"ר אסף מידני; אילנה גולן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' רפי בר-אל, פרופ' אביעד בר-חיים, פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' יגיל לוי, פרופ' אריה נאור, ד"ר דוד לוי-פאור

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד, גישות תאורטיות ומודלים יישומיים לאבחון מדיניות ציבורית. בקורס מתנסים הסטודנטים בניתוח שיטתי של מקרי בוחן מגוונים, ובכך מעמיקים את ידיעותיהם בנושאים מרכזיים במדיניות הציבורית בישראל.

נושאי הלימוד

מדיניות ציבורית במדינה דמוקרטית, התפתחות המדינה הדמוקרטית במערב אירופה ובארצות הברית; אידאולוגיות מדינה-חברה כבסיס למדיניות ציבורית; הצדקה נורמטיבית להתערבות המדינה בחיי הפרט והחברה; הצדקה פוזיטיבית למדיניות ציבורית; תפוקות המדיניות הציבורית; טיפוסי מדיניות; מדיניות ציבורית בין שלושה סקטורים; שלבים במדיניות ציבורית; תרבות שלטונית והשפעתה על עיצוב, יישום והערכה של מדיניות ציבורית; מדיניות ציבורית בישראל: מאפיינים חוקתיים ומוסדיים לדמוקרטיה הישראלית; רשויות ומוסדות מעצבים ומשפיעים על מדיניות ציבורית בישראל; בעלי עניין חוץ-ממשלתיים והשפעתם על המדיניות הציבורית; תרבות שלטונית בישראל; הליכי הגלובליזציה והשפעתם על המדיניות הציבורית בישראל; סוגיות מרכזיות במדיניות הציבורית בישראל; משבר המשילות בישראל וחסמי היישום.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על ספר הקורס, על מקראה ועל מדריך למידה.


1 או קורס בחירה אחר, למי שלמדו את הקורס מדיניות ציבורית בתואר ראשון, או הקורס מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה.