האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית

12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

שיוך נוסף: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: 20 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללם הקורס שיטות מחקר איכותניות, ציון 85 על עבודה סמינריונית, ציון ממוצע 85 לפחות.

פיתוח הקורס: פרופ' יגיל לוי

יועצים: ד"ר אודי לבל, ד"ר אילנה קופמן, ד"ר דפנה קנטי-נסים, ד"ר אשר שקדי

הסמינר מיועד לסטודנטים העומדים לכתוב עבודה סמינריונית ועבודת תזה. לסטודנטים העומדים לכתוב תזה, לימוד הסמינר הוא תנאי (‏בכפוף לציון-סף שייקבע במחלקה‎)‏ להגשת הצעת המחקר.

הסמינר מציע כלים מתודולוגיים לצורך הכנת הצעת המחקר/עבודה סמינריונית ומשלב הכרה של מושגי יסוד עם תרגול מעשי בכתיבת המרכיבים הקריטיים של הצעת העבודה. התרגול מיועד לשיפור מיומנויות הכתיבה המחקרית, וכלי להערכת היכולת לעמוד בדרישות המחלקתיות של כתיבת התזה.

בין נושאי הסמינר

חומר הלימוד כולל מקראה ומאמרים נוספים באתר הסמינר.

בסמינר ייערכו שישה מפגשים.

מטלת הגמר

סטודנטים במסלול ללא תזה יגישו הצעה מלאה לפרויקט מחקרי, ואילו סטודנטים במסלול עם תזה יגישו תמצית של הצעת המחקר כמטלת הגמר.