האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12201 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני

12201 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני‏1

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: קבלה לתכנית לתואר שני בלימודי ממשל ומדיניות ציבורית.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר הרמן, פרופ' יגיל לוי, ד״ר ניוה גולן נדיר, יובל לבל

הקורס מבקש להקנות כלים תיאורטיים ואמפיריים לחקר הפוליטיקה על רבדיה השונים. במהלך הקורס יתוודעו הלומדים לגישות תיאורטיות שונות ומתחרות במדע המדינה (‏לדוגמה: הגישה ההתנהגותית, הגישה המוסדית, מרקסיזם ואחרות‎)‏. כל גישה תיבחן באופן ביקורתי על יתרונותיה וחסרונותיה. כמו כן, יוצגו כלי המחקר השונים לאיסוף וניתוח נתונים אמפיריים במדעי החברה בכלל, ובמדע המדינה בפרט. כלי המחקר הללו, ייבחנו גם הם על יתרונותיהם ועל חסרונותיהם, במבט קדימה לעבר כלים חדשים שאליהם נחשף מדע המדינה בשנים האחרונות כגון ה"ביג דטה".

אופן הלמידה בקורס הוא תיאורטי ויישומי בעת ובעונה אחת. מבחינה פרקטית, מטרת הקורס היא להביא את הסטודנטים ליישם את החומר התיאורטי שלמדו. יישום זה יתאפשר באמצעות יצירת תשתית לעבודת מחקר עצמאית במדע המדינה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.