האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12202 כלכלה ציבורית ופוליטית

12202 כלכלה ציבורית ופוליטית‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

תנאי קבלה: קבלה לתכנית לתואר שני בלימודי ממשל ומדיניות ציבורית.

פיתוח הקורס: ד"ר יורם עידה, ,ד"ר יפעת פז

אחראית אקדמית: ד"ר אור קרסין

הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים כלכליים לניתוח מדיניות ולבחינת ההתערבות הממשלתית הנדרשת בתנאים של כשלי שוק ואי שוויון. החלק הראשון של הקורס עניינו שווקים הפועלים בתנאים תחרותיים. בחלקו השני ייבחנו מצבי שוק שבהם לפירמות הפועלות יש כוח שוק (‏מונופול ומונופול טבעי‎)‏ ומצבים שבהם שווקים למוצרים/שירותים אינם פועלים ביעילות או שאינם מתקיימים כלל (‏השפעות חיצוניות, מוצרים ציבוריים ואסימטריה באינפורמציה(‏, ומדוע נדרשת התערבות של הממשלה במצבים כגון אלה.

נוסף על כך עוסק הקורס גם בנושא של אי שוויון בחלוקת ההכנסות במשק והפערים החברתיים, תוך הצגת מדדי אי שוויון מקובלים, כרציונל נוסף להתערבות הממשלה. לצורך הדיון במידת הכדאיות בהתערבות ממשלה במצבים המתוארים לעיל נלמד את יסודות ניתוח עלות-תועלת, ככלי עזר לקבלת החלטות על ביצוע/ אי ביצוע פרויקטים ציבוריים. לבסוף, יידונו הקשיים והכשלים של הממשלה בהפעלת מדיניות כלכלית שאמורה להביא לשיפור יעילות השווקים והנזקים שגורמים כשלים אלה למשק.

 חומרי הלימוד: