האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

12205 משפט ציבורי

12205 משפט ציבורי‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה: קבלה לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית.

פיתוח הקורס: ד"ר לילך ליטור 

הקורס מציג סוגיות מרכזיות במשפט ציבורי וכולל נושאים במשפט חוקתי ומשפט מנהלי שיש להם זיקה למדיניות ציבורית. הקורס דן בתיאוריות ובמושגי יסוד של המשפט הציבורי בתחומים דוגמת: ביקורת שיפוטית, תפקידם של בתי המשפט בזירת המדיניות הציבורית ועצמאות המערכת השיפוטית, היקף הפריסה של זכויות האדם ומעמדן, ובמיוחד הזכות לשוויון וזכויות חברתיות. כמו כן עוסק הקורס בסוגיות מתחום המינהל הציבורי שהן מרכזיות לפועלן של רשויות המנהל ובהן חוק התקציב וחוק ההסדרים, פועלם של משרד המבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה וכללי האתיקה שחלים על עובדי ציבור.

חומרי הלימוד

פרקי הקורס